Komunitní Centrum Hrubého | Země lidí | Televize Seznam

Komunitní Centrum Hrubého

404 zhlédnutí|
10. dubna 2015
V KC Hrubého organizujeme zájmové kroužky pro děti a mládež s postižením i bez něj. Naše klubovna také slouží k pořádání kulturních akcí.www.zemelidi.czHudba: Pilot - V Pokojihttps://youtu.be/_I04ZKDesaY
Země lidí