Výuka matiky pro vysokoškoláky 19: Soustava lineárních rovnic řešená Gaussovou eliminační metodou | TelevizeSeznam.cz

Výuka matiky pro vysokoškoláky 19: Soustava lineárních rovnic řešená Gaussovou eliminační metodou

1 651 zhlédnutí|
29. května 2020
Soustavu lineárních rovnic lze počítat více způsoby. V této lekci si s Lenkou Fabiánovou ukážeme řešení pomocí Gaussovy eliminační metody. Podívejte se, jak dostat v počítané matici nuly pod diagonálu, a to využít k následnému dopočítání všech neznámých. Jasně a srozumitelně. Zdroj: www.matematikarka.cz.
Výuka matiky