„Na rozdíl od jiných politických vězňů jsem nikdy nezatrpkl,“ vzpomíná Jiří Stránský | TelevizeSeznam.cz

„Na rozdíl od jiných politických vězňů jsem nikdy nezatrpkl,“ vzpomíná Jiří Stránský

2 197 zhlédnutí|
22. července 2020
„Jedno z našich rodinných hesel znělo: Tu radost jim neuděláme. Tedy nikomu, kdo nás ponižuje, neuděláme radost tím, že mu dáme najevo, že jsme ponižováni. Jiní říkají vznešeně: Neohnu se, nekleknu atd. My jsme to říkali takhle,“ vzpomínal pro Paměť národa spisovatel, scénárista a publicista Jiří Stránský, vězněný v 50. letech i za normalizace.