Dejchej Brno | TelevizeSeznam.cz

Dejchej Brno

79 435 zhlédnutí|
6. března 2014
Za iniciativou Dejchej Brno stojí pět maminek, které chtějí co nejlepší vzduch pro své děti: Kristýna Rytířová, Hana Chalupská, Hana Syslová, Lenka Šafránková Pavlíčková, Kristýna Pešáková. Z 90 % může za polétavý prach v ovzduší doprava. Místní politici a úředníci se hledáním řešení nezabývají. Opatření, která navrhují a odkládají, jsou neúčinná. Prachové částice jsou mikročástice síranů, amonné soli, uhlíku, některých kovů, dusičnany, případně i těkavých organických látek nebo polyaromatických uhlovodíků. Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím polétavého prachu poškozuje dýchací a srdeční ústrojí, zkracuje délku života, vede k nárůstu výskytu rakoviny o 40%, zvyšuje kojeneckou úmrtnost a dále přispívá k těmto onemocněním: astmaplicní chorobyrakovinu plicpoškození nenarozených dětí již v prvním měsíci těhotenstvíčastější onemocnění dýchacích cest u dětí Ve vyšším věku zvyšuje počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními onemocněními. Malé prachové částice ve velkých městech způsobují více úmrtí, než dopravní nehody.Zdroj: www.dejchejbrno.cz
Troublemaker