Mělnický chrám - klenot nad soutokem Labe a Vltavy, který ukrývá dávné příběhy a pověry | Středočeská NEJ | Televize Seznam

Mělnický chrám - klenot nad soutokem Labe a Vltavy, který ukrývá dávné příběhy a pověry

3 096 zhlédnutí|
27. srpna 2020
Mělnický chrám sv. Petra a Pavla se nad okolní krajinou tyčí jako maják a hrotem své věže jakoby protínal oblohu. Na ostrohu nad soutokem Labe a Vltavy s náhrdelníkem vinohradů je nezaměnitelným symbolem města českých královen. Jaké příběhy ukrývají místní zvony a varhany a jak je to s pověrou o zazdívání zvířat zaživa?