Hradiště Závist – křižovatka lidských osudů | Středočeská NEJ | Televize Seznam

Hradiště Závist – křižovatka lidských osudů

3 663 zhlédnutí|
14. července 2020
Hradiště Závist u Dolních Břežan je spíš známé jako keltské oppidum. Je to ale jedna z kolébek lidské civilizace vůbec. Místo, které bylo důležitým centrem už od doby kamenné až po raný středověk. A jeho opevnění chránilo nejen keltská, ale i germánská a Slovanská osídlení.