Profesor Eduard Zvěřina - Průkopník mikroneurochirurgie | Slavní neznámí | Televize Seznam

Profesor Eduard Zvěřina - Průkopník mikroneurochirurgie

121 729 zhlédnutí|
25. listopadu 2014
Eduard Zvěřina, prof., MUDr., DrSc., (plk.ve výsl.) je náš přední neurochirurg, bývalý přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK Praha a Ústřední vojenské nemocnice ( ÚVN ) Praha. K zájmu o medicinu ho přivedl osud jeho sestry, která po komplikovaném porodu trpěla epilepsií. Chtěl zjistit, jak funguje mozek, nervové funkce, co to je epilepsie. Tím byla jeho profesní dráha jasná. Vystudoval Vojenskou lékařskou akademii a Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Po profesorech Zdeňku Kuncovi a Rudolfu Petrovi, kteří v Československu založili neurochirurgii, se Eduard Zvěřina v 70. letech stal iniciátorem její moderní podoby, kterou charakterizuje mikrochirurgie, intraoperační monitorování nervových funkcí a od 90. let chirurgie lební baze. Patří mezi zakladatele metody mikrochirurgického stehu nervů bez napětí nejen u nás, ale i ve světě. Za vědeckou práci obdržel řadu ocenění. Je členem 18 domácích a zahraničních odborných společností. Od r. 1992 je členem Nadace " Míša " Charta 77, zavádějící do ČR léčbu LGN, od r. 1990 je spoluzakladatelem a místopředsedou Společnosti pro neurovědy ČLS JEP, členem výboru České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. V r. 1992 byl spoluzakladatelem World Federation of Skull Base Societies a členem výboru European Skull Base Society. Je členem World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) a Evropské EANS. V r. 1999 byl spoluzakladatelem Central European Neurosurgical Society (CENS), jejímž je tajemníkem.