Velký pátek – Den ukřižování Ježíše Krista | Slavné dny | TelevizeSeznam.cz

Velký pátek – Den ukřižování Ježíše Krista

297 750 zhlédnutí|
30. března 2018
Jména dvanácti apoštolů: Šimon (Petr), Jakub - syn Zebedeův, Jan - syn Zebedeův, Ondřej, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub - syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský, Jidáš Iškariotský. Všichni apoštolové zemřeli mučednickou smrtí - kromě Jana…
Slavné dny