Den, kdy zahynula Edith Steinová (9. srpen 1942) | Slavné dny | Televize Seznam

Den, kdy zahynula Edith Steinová (9. srpen 1942)

272 205 zhlédnutí|
9. srpna 2017
Terezie Benedikta od Kříže (1891 – 1942) je dnes mimo jiné patronkou Evropy, patronkou dětí, jež ztratily rodiče, a také židů, kteří konvertovali ke křesťanství. Její kanonizace nicméně není prostá kontroverzí. Zejména židovské organizace často upozorňují, že pravou příčinou mučednické smrti Edith Steinové nebyla její činnost v rámci katolické církve, ale její příslušnost k židovskému národu. Její svatořečení podle nich vytváří dojem, že ti, kteří konvertovali ke křesťanství, představují pro katolickou církev „cennější“ oběti než ostatní židé. Obvyklou odpovědí římskokatolické církve je argument, že pogrom na konvertované židy v Nizozemí začal až po vystoupení biskupů a dalších představitelů církve proti holocaustu v roce 1942 – a tedy, že i Edith Steinová je církevní mučednicí.
Slavné dny