Den, kdy nastoupil na trůn císař František Josef I. (2. prosinec 1848) | Slavné dny | Televize Seznam

Den, kdy nastoupil na trůn císař František Josef I. (2. prosinec 1848)

259 711 zhlédnutí|
2. prosince 2017
Vláda Františka Josefa I. – a Rakouská říše jako taková – se zejména za První republiky začala označovat jako “žalář národů”. To je ale poněkud poněkud nespravedlivé. Češi se za dobu vlády změnili v sebevědomý národ s vlastními vysokými školami a kulturními institucemi jako Národním muzeem či Národním divadlem (na které císař přispěl podstatnou sumou z vlastních peněz). Jejich poslanci svobodně řečnili v Říšské radě, a to včetně pozdějšího bojovníka za samostatnost Tomáše Masaryka. Žalář vypadá trochu jinak. Na druhou stranu politické ústupky Čechům císař neudělal téměř žádné – zvlášť kvůli odporu českých Němců – a celkově národnostní pnutí v říši odmítal jakkoliv řešit. To se také monarchii nakonec stalo osudné.
Slavné dny