Den, kdy komunisté ovládli největší zemi světa (7. listopad 1917) | Slavné dny | Televize Seznam

Den, kdy komunisté ovládli největší zemi světa (7. listopad 1917)

431 596 zhlédnutí|
7. listopadu 2012
Zajímavost: V období mezi únorem a listopadem 1917 panovalo v Rusku dvojvládí. Kromě Prozatímní vlády se na vedení státu podílely tzv. sověty, které ovládaly méně radikální proudy v sociální demokracii (menševici a "eseři"). Říjnová revoluce, která probíhala mimo jiné pod heslem "Všechnu moc sovětům", se tak mohla tvářit jako lidové povstání, kterým však nebyla.
Slavné dny