Den bitvy u Actia (2. září 31 př. n. l.) | TelevizeSeznam.cz

Den bitvy u Actia (2. září 31 př. n. l.)

410 001 zhlédnutí|
2. září 2015
Doplnění k reportáži: po Caesarově smrti a občanské válce, při které byli poraženi Caesarovi vrahové, se dostali k moci tři muži – říká se jim „triumvirát“. Caesarův adoptivní syn Oktavián (později zvaný Augustus), Ceasarův nejvěrnější generál Marcus Antonius a muž další Caesarův přívrženec Lepidus (o kterém se v reportáži nezmiňujeme). Při dělení vlivu dostal na starost Afriku a Hispánii, čímž byl neoficiálně odsunut ze správy římské říše k obyčejným administrativním záležitostem. Později se snažil distancovat se od stále se prohlubujících sporů mezi Oktaviánem a Marcem Antoniem. Avšak v roce 36 př. n. l. se Lepidus pokusil zmocnit se Oktavianových vítězných legií, čímž mu dal záminku, kterou Oktavián nutně potřeboval. Lepidus byl obviněn ze snahy o státní převrat a byl vyloučen z triumvirátu. Zároveň byl zbaven všech funkcí až na Pontifex Maximus, který mu zajišťoval titul nejvyššího velekněze až do smrti. Po událostech v Římě odešel do exilu na jih Itálie do Circeii (dnešní Circello), kde zemřel v roce 13 př. n. l. již za vlády císaře Augusta.
Slavné dny