Mosin nagant revolver | Ničení povoleno | TelevizeSeznam.cz

Mosin nagant revolver

5 216 zhlédnutí|
16. ledna 2016
Legenda mezi revolvery.