Vlog #131 Legendy 2019 | Meziplyn | TelevizeSeznam.cz