Trojčlenka | Jak spočítat trojčlenku: Přímá úměrnost | Televizeseznam | TelevizeSeznam.cz

Jak spočítat trojčlenku: Přímá úměrnost

16 354 zhlédnutí|
22. února 2021
Jako další opakování si spočítáme úlohu na přímou úměrnost řešenou pomocí trojčlenky. Podívejte se, jak vytvořit trojčlenkový zápis a vše velice snadno spočítat.