Jak spočítat číselný výraz | Matematikářka | Televizeseznam | TelevizeSeznam.cz

Jak spočítat číselný výraz

2 129 zhlédnutí|
19. dubna 2021
Další výraz na spočítání si zopakujeme číselný výraz, ve kterém budeme nejen dělit desetinným číslem, ale i odomocňovat. Podívejte se, jak je třeba zlomek pod domocninou nejdříve upravit a až poté odmocnit.