Neúplné kvadratické rovnice a jak je šikovně spočítat | TelevizeSeznam.cz

Neúplné kvadratické rovnice a jak je šikovně spočítat

5 867 zhlédnutí|
2. prosince 2020
Neúplné kvadratické rovnice lze spočítat i bez použití vzorce pro výpočet kořenů za pomoci diskriminantu. Podívejte se s Lenkou Fabiánovou, jak snadno dopočítat kořeny takovýchto rovnic. Jednoduše a srozumitelně. Zdroj: www.matematikarka.cz.