Dojemný čin občanů Horní Břízy na konci války – Zuboženým vězňům transportu smrti darovali jídlo i výbavu pro miminka

47 793 zhlédnutí|
1. dubna 2019
Poslední fází holokaustu byly transporty smrti. Jeden z nich zastavil tady na nádraží v Horní Bříze v dubnu 1945. Transport, který tady zastavil 21. dubna 1945, sestával z pětačtyřiceti vagonů. V nich se tísnilo přes tři tisíce zubožených…
Krvavá léta