Vysočina, jak ji znají jen tažní ptáci. Užijte si snový přelet nad pohořím | Kokpit dokořán | TelevizeSeznam.cz