Protržení přehrady Vajont - 1963 | TelevizeSeznam.cz

Protržení přehrady Vajont - 1963

357 690 zhlédnutí|
11. října 2013
Ohledně přehrady situované asi 100 km severně od Benátek se navršilo několik lidských pochybení. K prvním projekčním pracím došlo kolem roku 1940, přičemž záměr byl předložen příslušným úřadům. Projekt prošel bez velkých překážek, jelikož většina členů komise byla ve válce, a tak nemohla být přítomna hlasování. Ke schválení přesto došlo. Po 2. světové válce byl projekt pod silným tlakem firmy SADEbyl představen příslušným místům Genio Civile. Protesty ze strany přilehlých vesnic Erto e Casso nepomohly. Stavební práce byly zahájeny v roce 1956 bez souhlasu příslušného ministerstva. Během stavebních prací došlo k neočekávaným drobným sesuvům skalního masívu na stěnách, do kterých měla být hráz vsazena. Z tohoto důvodu byla do masívu vtlačována cementová injektáž. Po zahájení prací došlo k malému zemětřesení, takže SADE byla přinucena k zadání dalších geologických průzkumů. Ty odhalily na Monte Toc pozůstatky prastarého skalního sesuvu, které hrozily novým sesuvem do vodní nádrže. Tento nález SADE kontrolním úřadům nikdy nepředložila...
Katastrofy