Po válce odtud vyhnali Němce. Existují Sudety i dnes? Data o životě milionů lidí v ČR | Datažurnál | Televize Seznam

Po válce odtud vyhnali Němce. Existují Sudety i dnes? Data o životě milionů lidí v ČR

157 zhlédnutí|
18. května 2018
Z československého pohraničí byly na konci druhé světové války odsunuty tři miliony Němců. Byl to moment, který rozhodl o osudu Sudet na dalšch několik desítek let dopředu? Máme tendenci Sudety ostrakizovat? Podívejte se na další díl Datažurnálu.
Datažurnál