Matematikářka CZ | TelevizeSeznam.cz

Matematikářka CZ

Potřebuješ si zopakovat základní znalosti z matematiky? Podívej se, jak se dá matematika snadno počítat bez zbytečných chyb.

Nejnovější videa

Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 5. díl
Matika pro základku

Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 5. díl

05:13
Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 4. díl
Matika pro základku

Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 4. díl

03:52
Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 3. díl
Matika pro základku

Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 3. díl

06:43
Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 2. díl
Matika pro základku

Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 2. díl

06:09
Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 1. díl
Matika pro základku

Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 1. díl

06:44
V aritmetické posloupnosti vypočtěte diferenci a 26. člen
Matika pro střední

V aritmetické posloupnosti vypočtěte diferenci a 26. člen

02:26
Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 5. díl
Matika pro základku

Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 5. díl

05:13
Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 4. díl
Matika pro základku

Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 4. díl

03:52
Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 3. díl
Matika pro základku

Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 3. díl

06:43
Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 2. díl
Matika pro základku

Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 2. díl

06:09
Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 1. díl
Matika pro základku

Řešení státní přijímací zkoušky z matematiky 2021 - 1. díl

06:44
Na číselné ose máme vyznačena dvě čísla... Jaké hodnoty se skrývají pod písmeny A a B?
Matika pro základku

Na číselné ose máme vyznačena dvě čísla... Jaké hodnoty se skrývají pod písmeny A a B?

02:36
Na mapě s měřítkem máme vzdálenost mezi městy... Slovní úloha na měřítko mapy
Matika pro základku

Na mapě s měřítkem máme vzdálenost mezi městy... Slovní úloha na měřítko mapy

02:20
Jak spočítat číselný výraz
Matika pro základku

Jak spočítat číselný výraz

02:57
V aritmetické posloupnosti vypočtěte diferenci a 26. člen
Matika pro střední

V aritmetické posloupnosti vypočtěte diferenci a 26. člen

02:26
Převod algebraického tvaru komplexního čísla na goniometrický tvar
Matika pro střední

Převod algebraického tvaru komplexního čísla na goniometrický tvar

04:04
Absolutní hodnota komplexního čísla
Matika pro střední

Absolutní hodnota komplexního čísla

03:43
Algebraický tvar komplexního čísla
Matika pro střední

Algebraický tvar komplexního čísla

04:03
Goniometrická rovnice řešená pomocí substituce
Matika pro střední

Goniometrická rovnice řešená pomocí substituce

03:50
Základní goniometrická rovnice cos(x)
Matika pro střední

Základní goniometrická rovnice cos(x)

03:02
Základní goniometrická rovnice sinx
Matika pro střední

Základní goniometrická rovnice sinx

04:21
Použití kosinové věty v obecném trojúhelníku
Matika pro střední

Použití kosinové věty v obecném trojúhelníku

07:06
Definiční obor funkce dvou proměnných
Matika pro vysokou

Definiční obor funkce dvou proměnných

07:39
Vyšetření průběhu funkce krok po kroku
Matika pro vysokou

Vyšetření průběhu funkce krok po kroku

12:43
Derivace složené goniometrické funkce
Matika pro vysokou

Derivace složené goniometrické funkce

02:16
Výpočet rovnice tečny rovnoběžné s danou přímkou
Matika pro vysokou

Výpočet rovnice tečny rovnoběžné s danou přímkou

05:09
Limity funkce v krajiních bodech definičního oboru
Matika pro vysokou

Limity funkce v krajiních bodech definičního oboru

06:33
Limita funkce typu "nekonečno minus nekonečno"
Matika pro vysokou

Limita funkce typu "nekonečno minus nekonečno"

05:20
Definiční obor cyklometrické funkce arcsinx
Matika pro vysokou

Definiční obor cyklometrické funkce arcsinx

03:34
Definiční obor a obor hodnot nejen inverzní funkce
Matika pro vysokou

Definiční obor a obor hodnot nejen inverzní funkce

03:57