Matematikářka CZ | TelevizeSeznam.cz

Matematikářka CZ

Potřebuješ si zopakovat základní znalosti z matematiky? Podívej se, jak se dá matematika snadno počítat bez zbytečných chyb.

Nejnovější videa

Neúplné kvadratické rovnice a jak je šikovně spočítat
Matika pro střední

Neúplné kvadratické rovnice a jak je šikovně spočítat

04:01
Sčítání a odčítání zlomků
Matika pro základku

Sčítání a odčítání zlomků

03:25
Derivace podílu - dvě funkce v dělení
Matika pro vysokou

Derivace podílu - dvě funkce v dělení

05:41
Výpočet kořenů kvadratické rovnice, jak zjistit diskriminant
Matika pro střední

Výpočet kořenů kvadratické rovnice, jak zjistit diskriminant

04:10
Úprava lomeného výrazu
Matika pro základku

Úprava lomeného výrazu

05:46
Derivace součinu - dvě funkce v násobení
Matika pro vysokou

Derivace součinu - dvě funkce v násobení

05:50
Sčítání a odčítání zlomků
Matika pro základku

Sčítání a odčítání zlomků

03:25
Úprava lomeného výrazu
Matika pro základku

Úprava lomeného výrazu

05:46
Vytýkání před závorku neboli rozklad na součin
Matika pro základku

Vytýkání před závorku neboli rozklad na součin

07:08
Užití algebraických vzorců aneb rozklad na součin
Matika pro základku

Užití algebraických vzorců aneb rozklad na součin

04:54
Užití algebraických vzorců aneb odstraňování závorek
Matika pro základku

Užití algebraických vzorců aneb odstraňování závorek

06:02
Počítání s mocninami
Matika pro základku

Počítání s mocninami

03:08
Neúplné kvadratické rovnice a jak je šikovně spočítat
Matika pro střední

Neúplné kvadratické rovnice a jak je šikovně spočítat

04:01
Výpočet kořenů kvadratické rovnice, jak zjistit diskriminant
Matika pro střední

Výpočet kořenů kvadratické rovnice, jak zjistit diskriminant

04:10
Graf lineární lomené funkce
Matika pro střední

Graf lineární lomené funkce

09:01
Nerovnice v podílovém tvaru (nerovnice s neznámou ve jmenovateli)
Matika pro střední

Nerovnice v podílovém tvaru (nerovnice s neznámou ve jmenovateli)

08:23
Definiční obor funkce
Matika pro střední

Definiční obor funkce

05:15
Graf lineární funkce
Matika pro střední

Graf lineární funkce

06:08
Nerovnice v součinovém tvaru
Matika pro střední

Nerovnice v součinovém tvaru

05:29
Derivace podílu - dvě funkce v dělení
Matika pro vysokou

Derivace podílu - dvě funkce v dělení

05:41
Derivace součinu - dvě funkce v násobení
Matika pro vysokou

Derivace součinu - dvě funkce v násobení

05:50
Jak začít s derivacemi funkce
Matika pro vysokou

Jak začít s derivacemi funkce

05:47
Lineární kombinace vektorů
Matika pro vysokou

Lineární kombinace vektorů

10:47
Výpočet determinantu
Matika pro vysokou

Výpočet determinantu

04:46
Jak spočítat hodnost matice
Matika pro vysokou

Jak spočítat hodnost matice

05:42