Matematikářka CZ | TelevizeSeznam.cz

Matematikářka CZ

Potřebuješ si zopakovat základní znalosti z matematiky? Podívej se, jak se dá matematika snadno počítat bez zbytečných chyb.

Nejnovější videa

Násobení matic
Matika pro vysokou

Násobení matic

06:35
Hyperbola a její středová rovnice
Matika pro střední

Hyperbola a její středová rovnice

04:26
Jak spočítat trojčlenku: Přímá úměrnost
Matika pro základku

Jak spočítat trojčlenku: Přímá úměrnost

03:41
Soustava rovnice řešena pomocí Cramerova pravidla
Matika pro vysokou

Soustava rovnice řešena pomocí Cramerova pravidla

06:32
Zakreslení elipsy ze středového tvaru
Matika pro střední

Zakreslení elipsy ze středového tvaru

05:33
Alfa, beta, gama. Jak dopočítat vnitřní úhly v trojúhelníku?
Matika pro základku

Alfa, beta, gama. Jak dopočítat vnitřní úhly v trojúhelníku?

03:28
Jak spočítat trojčlenku: Přímá úměrnost
Matika pro základku

Jak spočítat trojčlenku: Přímá úměrnost

03:41
Alfa, beta, gama. Jak dopočítat vnitřní úhly v trojúhelníku?
Matika pro základku

Alfa, beta, gama. Jak dopočítat vnitřní úhly v trojúhelníku?

03:28
Slovní úloha o roztocích: Jak správně namíchat dva roztoky o neznámé hmotnosti?
Matika pro základku

Slovní úloha o roztocích: Jak správně namíchat dva roztoky o neznámé hmotnosti?

05:10
Pepíček natírá plot... Slovní úloha o společné práci
Matika pro základku

Pepíček natírá plot... Slovní úloha o společné práci

03:36
Slovní úloha o pohybu: Z bodu A vyjede auto rychlostí...
Matika pro základku

Slovní úloha o pohybu: Z bodu A vyjede auto rychlostí...

05:05
Poradíte si se slovní úlohou? Anička má v peněžence...
Matika pro základku

Poradíte si se slovní úlohou? Anička má v peněžence...

04:46
Pythagorova věta v pravoúhlém trojúhelníku
Matika pro základku

Pythagorova věta v pravoúhlém trojúhelníku

03:10
Soustava lineárních rovnic (metoda dosazovací)
Matika pro základku

Soustava lineárních rovnic (metoda dosazovací)

03:20
Hyperbola a její středová rovnice
Matika pro střední

Hyperbola a její středová rovnice

04:26
Zakreslení elipsy ze středového tvaru
Matika pro střední

Zakreslení elipsy ze středového tvaru

05:33
Jak spočítat středovou rovnici kružnice
Matika pro střední

Jak spočítat středovou rovnici kružnice

03:26
Obecné vyjádření přímky v analytické geometrii
Matika pro střední

Obecné vyjádření přímky v analytické geometrii

03:13
Parametrické vyjádření přímky v rovině
Matika pro střední

Parametrické vyjádření přímky v rovině

03:00
Jak spočítat velikost vektoru
Matika pro střední

Jak spočítat velikost vektoru

04:44
Iracionální rovnice (rovnice s neznámou pod odmocninou)
Matika pro střední

Iracionální rovnice (rovnice s neznámou pod odmocninou)

05:58
Rovnice s absolutní hodnotou
Matika pro střední

Rovnice s absolutní hodnotou

04:08
Násobení matic
Matika pro vysokou

Násobení matic

06:35
Soustava rovnice řešena pomocí Cramerova pravidla
Matika pro vysokou

Soustava rovnice řešena pomocí Cramerova pravidla

06:32
Obsah rovinného obrazce - určitý integrál
Matika pro vysokou

Obsah rovinného obrazce - určitý integrál

05:04
Šikmá asymptota grafu funkce
Matika pro vysokou

Šikmá asymptota grafu funkce

05:37
Taylorův polynom 3. stupně
Matika pro vysokou

Taylorův polynom 3. stupně

05:14
Integrály: Jak použít metodu substituce
Matika pro vysokou

Integrály: Jak použít metodu substituce

04:10
Jak začít s integrály
Matika pro vysokou

Jak začít s integrály

03:40
Intervaly konkávity a konvexity funkce (inflexní body)
Matika pro vysokou

Intervaly konkávity a konvexity funkce (inflexní body)

06:58